Tag: biệt thự vườn sâu 13m

Biệt thự vườn nhà mẫu BV15

Thông Tin Mẫu Thiết Kế - Mặt Tiền: 10 (m) - Chiều Sâu: 16.2 (m) - Qui Mô: trệt,lầu, áp mái Thiết Kế Nhà được bố trí như sau: - Trệt:  phòng ngủ, bếp ăn, phòng khách, gara. - Lầu: 2 phòng ngủ. -Áp mái: kho.

Biệt thự vườn nhà mẫu BV16

Thông Tin Mẫu Thiết Kế - Mặt Tiền: 18 (m) - Chiều Sâu: 13 (m) - Qui Mô: trệt Thiết Kế Nhà được bố trí như sau: - Trệt: phòng khách, bếp ăn, 3 phòng ngủ, phòng làm việc.

Biệt thự vườn nhà mẫu BV17

Thông Tin Mẫu Thiết Kế - Mặt Tiền: 18 (m) - Chiều Sâu: 13 (m) - Qui Mô: trệt Thiết Kế Nhà được bố trí như sau: - Trệt: phòng khách, bếp ăn, 3 phòng ngủ, phòng làm việc.

Biệt thự vườn nhà mẫu BV9

Thông Tin Mẫu Thiết Kế - Mặt Tiền: 9 (m) - Chiều Sâu: 13 (m) - Qui Mô: trệt, lầu, áp mái Thiết Kế Nhà được bố trí như sau: - Trệt: gara, phòng khách, bếp ăn, phòng ngủ. - Lầu 1: 2 phòng ngủ. - Áp mái: phòng ngủ, phòng thờ, kho.