Tag: biệt thự vườn sâu 10m

Biệt thự vườn nhà mẫu BV14

Thông Tin Mẫu Thiết Kế - Mặt Tiền: 17 (m) - Chiều Sâu: 10 (m) - Qui Mô: trệt, lầu Thiết Kế Nhà được bố trí như sau: - Trệt:  bếp ăn, phòng khách, gara. - Lầu: 2 phòng ngủ.

Biệt thự vườn nhà mẫu BV13

Thông Tin Mẫu Thiết Kế - Mặt Tiền: 14 (m) - Chiều Sâu: 10 (m) - Qui Mô: trệt, lầu Thiết Kế Nhà được bố trí như sau: - Trệt: gara, 2 phòng ngủ, bếp ăn, phòng khách. - Lầu : 3 phòng ngủ, phòng thể thao, phòng làm việc, phòng sinh hoạt chung. - Áp mái: phòng thờ.

Biệt thự vườn nhà mẫu BV8

Thông Tin Mẫu Thiết Kế - Mặt Tiền: 18 (m) - Chiều Sâu: 10 (m) - Qui Mô: trệt, lầu, áp mái Thiết Kế Nhà được bố trí như sau: - Trệt: gara, 2 phòng ngủ, bếp ăn, phòng khách. - Lầu 1: 2 phòng ngủ, phòng thể thao, phòng làm việc, phòng sinh hoạt chung. - Áp mái: phòng thờ.

Biệt thự vườn nhà mẫu BV7

Thông Tin Mẫu Thiết Kế - Mặt Tiền: 18 (m) - Chiều Sâu: 10 (m) - Qui Mô: trệt, lầu, áp mái Thiết Kế Nhà được bố trí như sau: - Trệt: gara, 2 phòng ngủ, bếp ăn, phòng khách. - Lầu 1: 2 phòng ngủ, phòng thể thao, phòng làm việc, phòng sinh hoạt chung. - Áp mái: phòng thờ.

Biệt thự vườn nhà mẫu BV6

Thông Tin Mẫu Thiết Kế - Mặt Tiền: 18 (m) - Chiều Sâu: 10 (m) - Qui Mô: trệt, lầu, áp mái Thiết Kế Nhà được bố trí như sau: - Trệt: gara, 2 phòng ngủ, bếp ăn, phòng khách. - Lầu 1: 2 phòng ngủ, phòng thể thao, phòng làm việc, phòng sinh hoạt chung. - Áp mái: phòng thờ.

Biệt thự vườn nhà mẫu BV5

Thông Tin Mẫu Thiết Kế - Mặt Tiền: 9 (m) - Chiều Sâu: 10 (m) - Qui Mô: trệt. lầu, áp mái Thiết Kế Nhà được bố trí như sau: - Trệt: phòng khách, bếp ăn, 2 phòng ngủ. - Áp mái: phòng ngủ, bàn thờ

Biệt thự vườn nhà mẫu BV2

Thông Tin Mẫu Thiết Kế - Mặt Tiền: 12 (m) - Chiều Sâu: 10 (m) - Qui Mô: trệt Thiết Kế Nhà được bố trí như sau: - Trệt: phòng khách, bếp ăn, 5 phòng ngủ.