Tag: biệt thự vườn mặt tiền 9m

Biệt thự vườn nhà mẫu BV11

Thông Tin Mẫu Thiết Kế - Mặt Tiền: 9 (m) - Chiều Sâu: 18 (m) - Qui Mô: trệt, lầu Thiết Kế Nhà được bố trí như sau: - Trệt: phòng khách, bếp ăn, phòng ngủ. - Lầu 1: 3 phòng ngủ, phòng sinh hoạt, phòng thờ.

Biệt thự vườn nhà mẫu BV12

Thông Tin Mẫu Thiết Kế - Mặt Tiền: 9 (m) - Chiều Sâu: 8 (m) - Qui Mô: trệt, lầu, áp mái Thiết Kế Nhà được bố trí như sau: - Trệt: gara, bếp ăn, phòng khách. - Lầu : 3 phòng ngủ, phòng thể thao, phòng làm việc, phòng sinh hoạt chung. - Áp mái: phòng thờ, kho.

Biệt thự vườn nhà mẫu BV9

Thông Tin Mẫu Thiết Kế - Mặt Tiền: 9 (m) - Chiều Sâu: 13 (m) - Qui Mô: trệt, lầu, áp mái Thiết Kế Nhà được bố trí như sau: - Trệt: gara, phòng khách, bếp ăn, phòng ngủ. - Lầu 1: 2 phòng ngủ. - Áp mái: phòng ngủ, phòng thờ, kho.

Biệt thự vườn nhà mẫu BV5

Thông Tin Mẫu Thiết Kế - Mặt Tiền: 9 (m) - Chiều Sâu: 10 (m) - Qui Mô: trệt. lầu, áp mái Thiết Kế Nhà được bố trí như sau: - Trệt: phòng khách, bếp ăn, 2 phòng ngủ. - Áp mái: phòng ngủ, bàn thờ

Biệt thự vườn nhà mẫu BV1

Thông Tin Mẫu Thiết Kế - Mặt Tiền: 9 (m) - Chiều Sâu: 14 (m) - Qui Mô: trệt Thiết Kế Nhà được bố trí như sau: - Trệt: phòng khách, bếp ăn, 2 phòng ngủ.