Tag: biệt thự vườn 4 phòng ngủ

Biệt thự vườn nhà mẫu BV11

Thông Tin Mẫu Thiết Kế - Mặt Tiền: 9 (m) - Chiều Sâu: 18 (m) - Qui Mô: trệt, lầu Thiết Kế Nhà được bố trí như sau: - Trệt: phòng khách, bếp ăn, phòng ngủ. - Lầu 1: 3 phòng ngủ, phòng sinh hoạt, phòng thờ.

Biệt thự vườn nhà mẫu BV8

Thông Tin Mẫu Thiết Kế - Mặt Tiền: 18 (m) - Chiều Sâu: 10 (m) - Qui Mô: trệt, lầu, áp mái Thiết Kế Nhà được bố trí như sau: - Trệt: gara, 2 phòng ngủ, bếp ăn, phòng khách. - Lầu 1: 2 phòng ngủ, phòng thể thao, phòng làm việc, phòng sinh hoạt chung. - Áp mái: phòng thờ.

Biệt thự vườn nhà mẫu BV9

Thông Tin Mẫu Thiết Kế - Mặt Tiền: 9 (m) - Chiều Sâu: 13 (m) - Qui Mô: trệt, lầu, áp mái Thiết Kế Nhà được bố trí như sau: - Trệt: gara, phòng khách, bếp ăn, phòng ngủ. - Lầu 1: 2 phòng ngủ. - Áp mái: phòng ngủ, phòng thờ, kho.

Biệt thự vườn nhà mẫu BV7

Thông Tin Mẫu Thiết Kế - Mặt Tiền: 18 (m) - Chiều Sâu: 10 (m) - Qui Mô: trệt, lầu, áp mái Thiết Kế Nhà được bố trí như sau: - Trệt: gara, 2 phòng ngủ, bếp ăn, phòng khách. - Lầu 1: 2 phòng ngủ, phòng thể thao, phòng làm việc, phòng sinh hoạt chung. - Áp mái: phòng thờ.

Biệt thự vườn nhà mẫu BV6

Thông Tin Mẫu Thiết Kế - Mặt Tiền: 18 (m) - Chiều Sâu: 10 (m) - Qui Mô: trệt, lầu, áp mái Thiết Kế Nhà được bố trí như sau: - Trệt: gara, 2 phòng ngủ, bếp ăn, phòng khách. - Lầu 1: 2 phòng ngủ, phòng thể thao, phòng làm việc, phòng sinh hoạt chung. - Áp mái: phòng thờ.

Biệt thự vườn nhà mẫu BV3

Thông Tin Mẫu Thiết Kế - Mặt Tiền: 8 (m) - Chiều Sâu: 15(m) - Qui Mô: trệt, áp mái Thiết Kế Nhà được bố trí như sau: - Trệt: phòng khách, bếp ăn, 4 phòng ngủ. -Áp mái: kho.