Tag: biệt thự tầng

Biệt thự phố nhà mẫu BP36

Thông Tin Mẫu Thiết Kế - Mặt Tiền: 6 (m) - Chiều Sâu: 14 (m) - Qui Mô: trệt, 3 lầu Thiết Kế Nhà được bố trí như sau: - Trệt: gara - Lầu 1: phòng khách, phòng ngủ, bếp ăn. - Lầu 2: 3 phòng ngủ, phòng sinh hoạt chung. - Lầu 3: sân thượng, phòng giải trí, phòng thờ.

Biệt thự phố nhà mẫu BP35

Thông Tin Mẫu Thiết Kế - Mặt Tiền: 6 (m) - Chiều Sâu: 13 (m) - Qui Mô: trệt, 3 lầu Thiết Kế Nhà được bố trí như sau: - Trệt: sân trước, phòng khách, bếp ăn, phòng ngủ. - Lầu 1: 2 phòng ngủ, phòng sinh hoạt chung. - Lầu 2: 2 phòng ngủ, phòng sinh hoạt chung. - Lầu 3: phòng ...

Biệt thự phố nhà mẫu BP34

Thông Tin Mẫu Thiết Kế - Mặt Tiền: 6 (m) - Chiều Sâu: 14 (m) - Qui Mô: trệt, 3 lầu Thiết Kế Nhà được bố trí như sau: - Trệt: gara - Lầu 1: phòng khách, phòng ngủ, bếp ăn. - Lầu 2: 3 phòng ngủ, phòng sinh hoạt chung. - Lầu 3: sân thượng, phòng giải trí, phòng thờ.

Biệt thự phố nhà mẫu BP33

Thông Tin Mẫu Thiết Kế - Mặt Tiền: 14.5 (m) - Chiều Sâu: 8 (m) - Qui Mô: trệt, 3 lầu, tầng thượng Thiết Kế Nhà được bố trí như sau: - Trệt: phòng khách, bếp ăn, phòng ngủ. - Lầu 1: 1 phòng ngủ, phòng sách. - Lầu 2: 3 phòng ngủ, phòng sinh hoạt chung. - Lầu 3: phòng ngủ, phòng ...

Biệt thự phố nhà mẫu BP32

Thông Tin Mẫu Thiết Kế - Mặt Tiền: 6 (m) - Chiều Sâu: 15.5 (m) - Qui Mô: trệt, 3 lầu Thiết Kế Nhà được bố trí như sau: - Trệt: phòng khách, bếp ăn, phòng ngủ. - Lầu 1: 2 phòng ngủ, phòng sách. - Lầu 2: 2 phòng ngủ, phòng sinh hoạt chung. - Lầu 3: phòng ngủ, phòng thờ, sân ...

Biệt thự phố nhà mẫu BP31

Thông Tin Mẫu Thiết Kế - Mặt Tiền: 7 (m) - Chiều Sâu: 12 (m) - Qui Mô: hầm, trệt, 1 lầu, tầng thượng Thiết Kế Nhà được bố trí như sau: - Hầm: gara. - Trệt: bếp ăn, phòng khách, phòng sinh hoạt. - Lầu: 3 phòng ngủ, phòng sinh hoạt chung. - Tầng thượng: kho.

Biệt thự phố nhà mẫu BP30

Thông Tin Mẫu Thiết Kế - Mặt Tiền: 7 (m) - Chiều Sâu: 16 (m) - Qui Mô: hầm, trệt, lửng, lầu, áp mái Thiết Kế Nhà được bố trí như sau: - Hầm: gara. - Trệt: bếp ăn, phòng khách, phòng ngủ. - Lửng: 2 phòng ngủ, phòng sinh hoạt chung. - Lầu: 3 phòng ngủ, phòng sinh hoạt chung. - Áp mái: ...

Biệt thự phố nhà mẫu BP25

Thông Tin Mẫu Thiết Kế - Mặt Tiền: 7 (m) - Chiều Sâu: 19.5 (m) - Qui Mô: trệt, lầu, áp mái Thiết Kế Nhà được bố trí như sau: - Trệt: gara, phòng khách, bếp ăn, sân sau. - Lầu: 2 phòng ngủ. - Áp mái: phòng ngủ, sân thượng.

Biệt thự phố nhà mẫu BP26

Thông Tin Mẫu Thiết Kế - Mặt Tiền: 8 (m) - Chiều Sâu: 6 (m) - Qui Mô: trệt, lầu, áp mái Thiết Kế Nhà được bố trí như sau: - Trệt: gara, phòng khách, bếp ăn, sân sau. - Lầu: 2 phòng ngủ. - Áp mái: phòng ngủ, sân thượng.

Biệt thự phố nhà mẫu BP27

Thông Tin Mẫu Thiết Kế - Mặt Tiền: 7 (m) - Chiều Sâu: 16 (m) - Qui Mô: hầm, trệt, lửng, lầu, áp mái Thiết Kế Nhà được bố trí như sau: - Hầm: gara. - Trệt: bếp ăn, phòng khách, phòng ngủ. - Lửng: 2 phòng ngủ, phòng sinh hoạt chung. - Lầu: 3 phòng ngủ, phòng sinh hoạt chung. - Áp mái: ...

Biệt thự phố nhà mẫu BP28

Thông Tin Mẫu Thiết Kế - Mặt Tiền: 6.5 (m) - Chiều Sâu: 12 (m) - Qui Mô: hầm, trệt, 1 lầu, tầng thượng Thiết Kế Nhà được bố trí như sau: - Hầm: gara. - Trệt: bếp ăn, phòng khách, phòng ngủ. - Lầu: 3 phòng ngủ, phòng sinh hoạt chung. - Tầng thượng: Kho.

Biệt thự phố nhà mẫu BP29

Thông Tin Mẫu Thiết Kế - Mặt Tiền: 7 (m) - Chiều Sâu: 9(m) - Qui Mô: trệt, 2 lầu, áp mái Thiết Kế Nhà được bố trí như sau: - Hầm: gara. - Trệt: bếp ăn, phòng khách, phòng ngủ. - Lửng: 2 phòng ngủ, phòng sinh hoạt chung. - Lầu: 3 phòng ngủ, phòng sinh hoạt chung. - Áp mái: 3 phòng ...

Biệt thự phố nhà mẫu BP24

Thông Tin Mẫu Thiết Kế - Mặt Tiền: 6.5 (m) - Chiều Sâu: 12.7 (m) - Qui Mô: trệt, 2 lầu Thiết Kế Nhà được bố trí như sau: - Trệt: phòng khách, bếp ăn. - Lầu 1: 2 phòng ngủ. - Lầu 2: phòng ngủ, sân thượng.

Biệt thự phố nhà mẫu BP23

Thông Tin Mẫu Thiết Kế - Mặt Tiền: 6.8 (m) - Chiều Sâu: 9.5 (m) - Qui Mô: trệt, 2 lầu, áp mái Thiết Kế Nhà được bố trí như sau: - Trệt: phòng khách, bếp ăn. - Lầu 1: 2 phòng ngủ. - Lầu 2: 2 phòng ngủ. - Áp mái: phòng thờ, kho, giặt phơi, sân thượng.

Biệt thự phố nhà mẫu BP22

Thông Tin Mẫu Thiết Kế - Mặt Tiền: 8 (m) - Chiều Sâu: 15 (m) - Qui Mô: trệt, 2 lầu Thiết Kế Nhà được bố trí như sau: - Trệt: phòng khách, bếp ăn, phòng làm việc, gara. - Lầu 1: 3 phòng ngủ, phòng sinh hoạt chung. - Lầu 2: sân thượng, phòng thể thao, giặt phơi, 1 phòng ngủ.

Biệt thự phố nhà mẫu BP21

Thông Tin Mẫu Thiết Kế - Mặt Tiền: 8 (m) - Chiều Sâu: 14.2 (m) - Qui Mô: trệt, 2 lầu, tầng thượng Thiết Kế Nhà được bố trí như sau: - Trệt: gara, phòng khách, bếp ăn. - Lầu 1: 2 phòng ngủ, phòng sinh hoạt chung, phòng karaoke. - Lầu 2: 3 phòng ngủ, phòng thờ. - Tầng thượng: 2 phòng ...

Biệt thự phố nhà mẫu BP20

Thông Tin Mẫu Thiết Kế - Mặt Tiền: 8 (m) - Chiều Sâu: 11(m) - Qui Mô: trệt, 2 lầu, áp mái Thiết Kế Nhà được bố trí như sau: - Hầm: gara, phòng ngủ, kho. - Trệt: bếp ăn, phòng khách. - Lầu 1: 2 phòng ngủ, phòng sinh hoạt chung. - Lầu 2: 2 phòng ngủ, giặt phơi.

Biệt thự phố nhà mẫu BP19

Thông Tin Mẫu Thiết Kế - Mặt Tiền: 6 (m) - Chiều Sâu: 12 (m) - Qui Mô: hầm, trệt, 2 lầu Thiết Kế Nhà được bố trí như sau: - Hầm: gara, phòng ngủ, kho. - Trệt: bếp ăn, phòng khách. - Lầu 1: 2 phòng ngủ, phòng sinh hoạt chung. - Lầu 2: 2 phòng ngủ, giặt phơi.

Biệt thự phố nhà mẫu BP18

Thông Tin Mẫu Thiết Kế - Mặt Tiền: 8 (m) - Chiều Sâu: 10 (m) - Qui Mô: trệt, 2 lầu, áp mái Thiết Kế Nhà được bố trí như sau: - Trệt: phòng ngủ, phòng khách, bếp ăn. - Lầu 1: 2 phòng ngủ. - Lầu 2: 1 phòng ngủ. - Áp mái: kho

Biệt thự phố nhà mẫu BP17

Thông Tin Mẫu Thiết Kế - Mặt Tiền: 8.5 (m) - Chiều Sâu: 8 (m) - Qui Mô: trệt, lầu Thiết Kế Nhà được bố trí như sau: - Trệt: phòng ngủ, phòng khách, bếp ăn. - Lầu 1: 3 phòng ngủ.