Mẫu biệt thự vườn 1 tầng

Biệt thự vườn nhà mẫu BV16

Thông Tin Mẫu Thiết Kế - Mặt Tiền: 18 (m) - Chiều Sâu: 13 (m) - Qui Mô: trệt Thiết Kế Nhà được bố trí như sau: - Trệt: phòng khách, bếp ăn, 3 phòng ngủ, phòng làm việc.

Biệt thự vườn nhà mẫu BV17

Thông Tin Mẫu Thiết Kế - Mặt Tiền: 18 (m) - Chiều Sâu: 13 (m) - Qui Mô: trệt Thiết Kế Nhà được bố trí như sau: - Trệt: phòng khách, bếp ăn, 3 phòng ngủ, phòng làm việc.

Biệt thự vườn nhà mẫu BV5

Thông Tin Mẫu Thiết Kế - Mặt Tiền: 9 (m) - Chiều Sâu: 10 (m) - Qui Mô: trệt. lầu, áp mái Thiết Kế Nhà được bố trí như sau: - Trệt: phòng khách, bếp ăn, 2 phòng ngủ. - Áp mái: phòng ngủ, bàn thờ

Biệt thự vườn nhà mẫu BV4

Thông Tin Mẫu Thiết Kế - Mặt Tiền: 8.5 (m) - Chiều Sâu: 14 (m) - Qui Mô: trệt Thiết Kế Nhà được bố trí như sau: - Trệt: phòng khách, bếp ăn, 3 phòng ngủ.

Biệt thự vườn nhà mẫu BV3

Thông Tin Mẫu Thiết Kế - Mặt Tiền: 8 (m) - Chiều Sâu: 15(m) - Qui Mô: trệt, áp mái Thiết Kế Nhà được bố trí như sau: - Trệt: phòng khách, bếp ăn, 4 phòng ngủ. -Áp mái: kho.

Biệt thự vườn nhà mẫu BV2

Thông Tin Mẫu Thiết Kế - Mặt Tiền: 12 (m) - Chiều Sâu: 10 (m) - Qui Mô: trệt Thiết Kế Nhà được bố trí như sau: - Trệt: phòng khách, bếp ăn, 5 phòng ngủ.

Biệt thự vườn nhà mẫu BV1

Thông Tin Mẫu Thiết Kế - Mặt Tiền: 9 (m) - Chiều Sâu: 14 (m) - Qui Mô: trệt Thiết Kế Nhà được bố trí như sau: - Trệt: phòng khách, bếp ăn, 2 phòng ngủ.